Det vises til gjeldende reiseråd for Burundi som lyder som følger: «Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser eller opphold i Burundi. Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Burundi oppfordres til å jevnlig sjekke ambassadens hjemmesider for sikkerhetsoppdateringer samt å registrere seg på www.reiseregistrering.no»

Les mer
SWEP II Women group in Kumi. 
Photo: Marta Bakke.

In the course of two days, from February 11 to 12, representatives from the Norwegian Embassy in Kampala visited the Teso-region in company with Enterprise Uganda.

Read more
The participants from the Norwegian embassy celebrating the victory. . 
Photo: Mohammad Shafi.

For the thirteenth consecutive year, Nordic Sports Day was organized by the Norwegian embassy in collaboration with the other Nordic embassies in Kampala.

Read more

The Royal Norwegian Embassy in Kampala has a vacancy as adviser to handle various issues within our development cooperation with Uganda.

Read more

The embassy is currently experiencing problems with the telephone lines. Until the problem is solved, the embassy can be reached on: +256 772 711 704 or +47 23 95 30 83 during office hours. For emergencies outside office hours, please call: +47 23 95 00 00.

Read more

The Royal Norwegian Embassy in Kampala has a vacancy of a position as Personal Assistant to the Ambassador. The Embassy is looking for an experienced, flexible and well-organized person.

Read more

Terrorfaren i Kampala er høynet. Vi har nylig fått opplysninger om en mulig terrortrussel mot steder der vestlige statsborgere samler seg i Kampala, inkludert hoteller. Reisende anbefales å vise årvåkenhet. Ambassaden vil generelt minne alle nordmenn på og til enhver tid være forsiktig og oppmerksom på omgivelsene, særlig på offentlige steder hvor større folkemengder samles, som populære...

Read more